Ốc bắt kệ

Mô tả ngắn

Ốc bắt kệ là chi tiết có hình dáng hình học và các thông số kỹ thuật giống như Bu lông đầu tròn cổ vuông