Vít gỗ ren thưa

Mô tả ngắn

Vít gỗ ren thưa được sử dụng trong ngành công nghiệp gỗ, đầu chìm và trên thân có các ren thưa