Vít phong

Mô tả ngắn

Về cấu tạo vít phong có thân tròn được tiện ren lửng, mũi nhọn đầu lục giác.