Cùm Omega

Mô tả ngắn

Cùm Omega là phụ kiện không thể thiếu được khi thi công đường ống nước, nó giúp liên kết các ống cấp thoát nước với phần tường, vách và các bộ phận liên kết cứng khác của công trình.