Tắc kê nở đóng dạng nấm

Mô tả ngắn

Tắc kê nở đóng dạng nấm cũng có công dụng là liên kết một kết cấu với dầm xi măng, trần xi măng thông qua thanh ren, ty ren nối với dầm thông qua tắc kê nở đóng dạng nấm.Một công dụng đặc biệt nữa của tắc kê nở đóng dạng nấm đó là không như các loại tắc kê nở đóng khác, nếu khoan lỗ sâu hơn quy định thì nếu đóng quá tay sẽ gây ra hiện tượng tụt tắc kê nở đóng vào sâu bên trong lỗ. Còn với tắc kê nở đóng dạng nấm thì hiện tượng tụt tắc kê vào trong được khắc phục, do có phần nấm sẽ không cho tắc kê tụt vào bên trong lỗ.