Bulong nở đạn Inox - nở đóng Inox

CƠ KHÍ ĐÚC NAM ANH